Vuokraamon syrjinnän vastainen käytäntö

Vuokraamon syrjinnän vastainen käytäntö

Vuokraamo on luomassa jakamistalouden yhteisöä, jossa kaikki voivat kokea olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi heidän taustoistaan ja alkuperästään huolimatta. Me toivomme, että olet mukana osana tätä yhteisöä ja haluamme, että noudatat yhteisiä periaatteitamme, joissa ei ole sijaa syrjinnälle.

Huomioi muut ihmiset tasa-arvoisina ihmisinä vuokratoiminnassasi. Toimitpa sitten vuokranantajana, vuokraajana tai molempina, kohtele ja kunnioita heitä tasapuolisesti rotuun, ihonväriin, kansalliseen alkuperään, uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin ja siviilisäätyyn katsomatta. Kutsumme tässä käytännössä näitä edellä mainittuja ominaisuuksia jatkossa yleisesti ottaen syrjiviksi syiksi.

Käytännön ohjeita:

  • Ota keskustelunavaukset vastaan avoimin mielin ja aidolla mielenkiinnolla keskustelukumppanin taustasta riippumatta
  • Älä jätä vastaamatta viesteihin vastaanottajan taustojen vuoksi
  • Vuokranantajana älä hylkää vuokraa syrjivien syiden perusteella
  • Älä keksi erityisehtoja vuokriin syrjivien syiden perusteella

 

Joissakin harvoissa erityistapauksissa voi olla perusteltua rajoittaa vuokraamista erillisin ehdoin tai kieltäytyä vuokraamasta kohdetta, mikäli se on perusteltavissa lailla, turvallisuudella tai muilla säännöillä, joihin vuokranantajan on vaikeaa tai mahdotonta vaikuttaa. Esimerkiksi:

  • Sukupuolen perusteella tehtävä harkinta, kun vuokran kohteena on asunto tai siihen verrattavissa oleva kohde (asuntoauto, mökki, ym.), jossa on muiden ihmisten kanssa jaettuja tiloja (esim. jaettu WC, makuuhuone, saniteettitilat).
  • Iän perusteella tehtävä harkinta, kun vuokrattava kohde on selkeästi suunnattu tietyn ikäisille (esim. senioriasunnot, tapahtumapaikat ym. joita hallinnoivissa kohteissa tai joiden taloyhtiöissä voi olla valmiiksi omat ikärajoitukset).
  • Iän perusteella tehtävä harkinta, kun vuokrattava kohde on vuokranantajan harkinnan (tai lain) mukaan sopimaton tai mahdollisesti vuokraajalle tai muille vaaraa-aiheuttava siitäkin huolimatta, että laki ei kieltäisi vuokraajaa ostamasta listauksen kaltaista kohdetta itselleen (esimerkiksi potentiaalisesti vaaralliset työkalut, vesijetit ja moottoriveneet, työkoneet, ym. oman harkinnan mukaan).

 

Hyväksyttyjä rajoituksia

Kohteissa on mahdollista rajoittaa vuokraamista sellaisten syiden perusteella, jotka eivät ole syrjiviä rotuun, ihonväriin, kansalliseen alkuperään, uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin ja siviilisäätyyn perustuen. Kelvollisia kieltoja, rajoituksia ja erityisehtojen perusteita on lukuisia ja ne liittyvät yleensä jonkin kohteen ominaispiirteisiin. Esimerkiksi tupakoinnin tai lemmikkieläinten perusteella on hyväksyttävää rajoittaa tai kieltäytyä vuokraamasta asuntoja, mökkejä, muita tiloja, ajoneuvoja ja asuntovaunuja ja vastaavia, joihin tupakoinnilla tai lemmikeillä voi esimerkiksi kohteen arvoa heikentäviä vaikutuksia.

Tällaisia rajoituksia tulee kuitenkin harkita kohteittain ja järkevään syyhyn (tupakointi voi jättää pysyvän hajun kankaisiin, lemmikit voivat purra tai sotkea kankaita, listoja ja niin edespäin). Jos syytä ei ole, ei tällaisia rajoituksia pitäisi soveltaa. Esimerkiksi tupakoinnin tai lemmikkieläinten vuoksi ei ole perusteltua kieltäytyä vuokraamasta polkupyörää, kameraa tai moottorisahaa, koska niillä ei ole mitään järkevää yhteyttä.

Tämän syrjinnän vastaisen käytännön onkin tarkoitus opastaa hyvään harkintaan, mutta tässä ei eritellä kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja kelvollisista ja kelvottomia syitä vuokrata jokin kohde. Toisin sanoen harkintaa saa käyttää, mutta jos rajoitat vuokraamista, rajoittamisen syy ei saa olla syrjivä. 

 

Vuokrista saa myös kieltäytyä

Vuokrien hyväksyminen on vapaaehtoista, mutta yleisesti ottaen vuokrapyynnöt suositellaan hyväksyttäviksi, mikäli pyynnöissä on kaikki kunnossa. Hyviä syitä kieltäytymiseen ovat esimerkiksi vahvistamaton henkilöllisyys, puutteelliset luottotiedot, vahvistamaton osoite, aikatauluongelmat (liian kiireelliset vuokrapyynnöt, kohteen oleminen omassa käytössä, muut varaukset tai hankaluus sopia yhteisiä nouto- ja palautusaikoja). Pyri pitämään vuokrakalenterisi kuitenkin ajantasaisena niiltä osin kun kohde ei ole vuokrattavissa (lue lisää kalenterin hallinnasta artikkelista "Näin ilmoitat kohteen") ja kerro mahdollisista vaatimuksistasi jo etukäteen kohteen sivulla. Mikäli vuokraamisen turvallisuus epäilyttää, lue ohjeet turvalliseen vuokraamiseen artikkelista "Turvallisuus ja vinkkejä".

Vuokranantajana kerro avoimesti ja oma-aloitteisesti kohteen puutteista ja vioista sekä asioista, jotka voivat vaikuttaa esimerkiksi vuokraajiin, jotka ovat kuulo-, näkö-, tai liikuntarajoitteisia erityisesti niissä kohteissa, joissa se ei ole itsestään selvää. Kerro myös mahdollisista vaadittavista luvista (ajokortti ym.), joita kohteeseen voi liittyä.

 

Ei sijaa syrjinnälle

Mikäli syrjimättömyyskäytäntöä ei noudateta, pyrimme varmistamaan, että käyttäjä on sitoutunut näihin ja pyydämme tarvittaessa muokkaamaan esimerkiksi kohteen kuvausta. Mikäli on vahva epäilys, että käyttäjä rikkoo näitä käytäntöjä tai harhautuu liian usein rajatapauksiin, voimme muokata tai poistaa kohteita ja käyttäjiä tai estää pääsyn sivustolle.

Jos olet epävarma jostakin asiasta, kannattaa siitä kysyä meiltä. Pyydämme jokaiselta näiden käytäntöjen sisäistämistä sekä maalais- ja kaupunkilaisjärjen käyttöä. Koska nämä ohjeet eivät ole kaikilta osin yksityiskohtaisia esimerkiksi sen osalta, millä perusteella saa tai ei saa kieltää vuokraa, pidätämme oikeuden viimekädessä tulkita näitä käytäntöjä käyttöehtojemme ja eettisten käytäntöjemme mukaan. 

Vuokraamon yhteisö luottaa kykyysi tehdä hyviä ja oikeudenmukaisia päätöksiä. Tervetuloa vuokraamaan! 

 

Linkkejä:


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽


Help by drift