Vuokran kulku

Vuokran kulku

Tässä artikkelissa on kerrottu kummankin osapuolen, vuokraajan ja vuokranantajan toimet vuokran kulun aikana. Voit myös lukea omat versiot suoraan vuokraajan tai vuokranantajan näkökulmasta. Rahojen vapautus on turvallisuussyistä tehty niin, että se sisältää hyväksyntää molemmilta osapuolilta ja aikarajoja, joiden sisällä päätökset on tehtävä. 

 

Ensiksi neuvotellaan, sitten vuokrataan

Ennen varsinaista vuokran aloitusta vuokranantaja on jo luonut ilmoituksen kohteelleen, joka vuokrataan. Suosittelemme vuokraajaa ottamaan yhteyttä vuokranantajaan ennen vuokraamista, jotta vuokra on molemmille selkeä ennen vuokraamista. Alla on tämän jälkeen käynnistyvä varsinainen vuokraprosessi maksuineen. 

 

Vuokraaja tekee varauksen

Kun varaus tehdään, vuokraajan luottokortilta veloitetaan katevaraus. Maksua ei vapauteta kuitenkaan heti vuokranantajalle. 

Vuokraaja ei voi perua lähettämäänsä varausta, joten lähetä varaus vasta kun olet varma että haluat vuokrata kohteen. 

 

 

Vuokranantaja hyväksyy tai hylkää varauksen

Kun vuokraaja on lähettänyt vuokrapyynnön ja katevaraus on veloitettu, vuokranantajalla on kaksi vaihtoehtoa: 

  • Vuokranantaja hyväksyy vuokrapyynnön, jolloin vuokra jatkuu normaalisti. 
  • Vuokranantaja hylkää vuokrapyynnön, jolloin katevaraus palautetaan takaisin vuokraajalle. 
  • Jos vuokranantaja ei tee mitään, vuokrapyyntö hylätään automaattisesti katevaraus palautetaan kolmen vuorokauden kuluttua takaisin vuokraajalle. 
Kun vuokranantaja hyväksyy varauksen, varaus muuttuu sitovaksi ja kumpikaan osapuoli ei voi perua sitä. 

 

Vuokraaja merkitsee tilauksen toteutuneeksi 

Vuokraaja merkitsee vuokran toteutuneeksi vuokran aikana - joko sen alussa tai viimeistään sen päättyessä. Tällöin maksu vapautetaan vuokranantajalle. Rahojen vapautus ei ole sidottu vuokran alkamispäivämäärään, vaan vuokraajan tekemään merkintään. Jos vuokraaja ei kuitenkaan tee mitään, tilaus merkitään automaattisesti toteutuneeksi kolmen päivän kuluttua vuokran päättymispäivämäärästä. 

Mikäli vuokran alkamishetkellä vuokrassa on vakava ongelma, vuokraaja voi riitauttaa vuokran ennen sen merkitsemistä hyväksytyksi. 

 

Vuokran päätteeksi voit antaa palautetta toiselle osapuolelle

Kun  vuokra on merkitty toteutuneeksi - eli siis jo vuokan aikana, voit antaa toiselle osapuolelle palautetta. Kannattaa kuitenkin odottaa palautteen kanssa vuokran päättymiseen asti, kunnes myös palautus on ohi. Palaute näytetään toisen osapuolen profiilissa. 

 

Vuokraa turvallisesti

Lue myös artikkeli Turvallisuus ja vinkkejä, jossa kerrotaan mitä vuokraamisessa kannattaa huomioida jo ennen varausta ja vuokran aikana. 


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽


Help by drift